Türk Alman
Üniversitesi Altyapı
ve Çevre
Düzenleme

Türk Alman Üniversitesi Altyapı ve Çevre Düzenleme

Proje Detayları


İş Veren İdare:
TOKİ

Yapım İli: İstanbul